аннан-моннан


аннан-моннан
нареч.
1) у (от) кого́ попа́ло (придётся) (узнавать о чём, ком), с кого́ попа́ло (придётся) (требовать, брать что)

аннан-моннан сорашып җыйган мәгълүмат — све́дения, со́бранные путём расспро́сов (у) кого́ попа́ло

2) кто отку́да, из (с) ра́зных (вся́ких) мест

аннан-моннан җыелган сезонлы эшчеләр — сезо́нные рабо́тники, собра́вшиеся кто отку́да; сезо́нники, кото́рые собрали́сь из (с) ра́зных (вся́ких) мест

3) отку́да (где) попа́ло; из ра́зных (вся́ких) мест; в ра́зных (вся́ких) места́х; отовсю́ду

материалны аннан-моннан ташып әмәлләгән сарай — сара́йчик, сколо́ченный из материа́ла, со́бранного где попа́ло

••
- аннан-моннан җыелган
- аннан-моннан гына җыелган
- аннан-моннан табылган
- аннан-моннан гына табылган
- аннан-моннан килгән
- аннан-моннан гына килгән

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "аннан-моннан" в других словарях:

 • аннан-моннан — рәв. 1. Төрле җирдән, теләсә кайдан, тегеннән дә, моннан да 2. Җиренә җиткермичә, тиз тиз, ашык пошык, килде китте, өстән өстән генә. Көчкә, ничек кирәк алай 3. Начар ният белән, әллә нинди шикле сәбәп белән аннан моннан сөйләвем түгел, авырга… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ямаштыру — Аннан моннан гына тегеп кую, начар гына итеп ямау. ЯМАШТЫРУ ҖҮРМӘШТЕРҮ – Ямап, йөрмәп тегеп, иске москыны рәткә китерү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әмәлләү — 1. Нәр. б. берәр юл белән булдыру, юллап чыгу, рәтләү кием ә. 2. Аннан моннан гына оештырып, тиз генә эшләп кую, әтмәлләү. Вакыт яки әйберләр җитәрлек булмаганда, җиңелчә генә итеп ашарга әзерләү, аннан моннан гына берәр нәрсә әзерләү тур …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • укмаштыру — 1. Укмаш хәлгә китерү, тоташ итү; киресе: сибелдерү, тарату 2. күч. Кемне яки нәр. б. бергә оештыру, туплау, төркемләү, бергә кушу 3. күч. Тегеннән моннан җыйнаштыру, аннан моннан гына эшләү 4. күч. сөйл. Сугып җибәрү, салып җибәрү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ала-чола — с. 1. Ала кола, ала тилә 2. рәв. сир. Аз маз, аннан моннан төрекчәне ала чола аңлый …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әвәләү — диал. 1. Нәрсәнең дә булса эчендә яки өстендә әйләндерә әйләндерә тәгәрәтү 2. Нәр. б. кул белән арлы бирле йөртеп, оештырып йомры яки башка формага китерү. Йоннан, мамыктан, һ. б. тәгәрәтеп, угалап берәр нәрсә эшләү; басу бер пар киез итек әвәләп …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әвеш-тәвеш — Ә. ИТҮ – 1) Бер савыттан икенче савытка бушату 2) Бер урыннан икенче урынга кат кат күчерү 3) Сату алу белән эш итү. ӘВЕШ ТӘВЕШ (ӘВЕШ КЫЕШ) КИТЕРҮ – 1) Теләсә ничек урнаштыру, бутап кую 2) Аннан моннан эшләп кую 3) Әвеш тәвеш итү 3) Очын очка… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әвеш-түеш — Ә. ИТҮ – 1) Бер савыттан икенче савытка бушату 2) Бер урыннан икенче урынга кат кат күчерү 3) Сату алу белән эш итү. ӘВЕШ ТӘВЕШ (ӘВЕШ КЫЕШ) КИТЕРҮ – 1) Теләсә ничек урнаштыру, бутап кую 2) Аннан моннан эшләп кую 3) Әвеш тәвеш итү 3) Очын очка… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әйле-шәйле — рәв. Нәрсә эшләргә белми аптырап, икеләнеп әйле шәйлерәк булып торам:... . Тегеләй болай, кирле мырлы, сәер, шикле әйле шәйле сөйләү 2. Күңел салмыйча, аннан моннан башта әйле шәйле генә эшләп йөрде …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әлән-шәлән — рәв. сөйл. Аннан моннан, ялкауланып әлән шәлән эшләү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әпен-төпен — рәв. 1. Абына сөртенә, ашыгып 2. Аннан моннан, ашык пошык …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге